fbpx
Anna Pekaniec

Inaczej niż myślisz

W księgarniach, w rankingach czytelniczych trwa wyścig o palmę pierwszeństwa pomiędzy beletrystyką a non-fiction. A tymczasem Wydawnictwo Cyranka wydało dramat (świetna decyzja!), nieczęsto goszczący na krytycznoliterackich łamach czasopism czy portali literackich innych niż specjalistyczne.

Anna Pekaniec

Języki pamięci – języki życia

Hannah Arendt w Kondycji ludzkiej dowodziła, że człowiek, który nie opowiada o tym, co robi, co przeżył, czego pragnie, skazuje się na niebyt

Anna Pekaniec

Elif Shafak. Siła opowieści

Tytuł napisanej w 2009 r. książki brzmi niemalże jak tytuł poradnika – z jednej strony zachęca, ale z drugiej strony zapala ostrzegawcze światełko.

Anna Pekaniec

Alternatywne rzeczywistości

Wieloaspektowa, wnikliwa, niezwykle precyzyjna monografia Piotra Oczki jest wspaniałą próbą przeniesienia uwagi z perspektywy makro na perspektywę mikro.

Anna Pekaniec

Córki napisały

Wiek XX w literaturze dokumentu osobistego stale zamyka i otwiera się na nowo, skłania do zadawania pytań.

Anna Pekaniec

Liryczna (auto)biografia

„(…) dobry wiersz poznaje się m.in. po tym, że nie daje sobie niczego dyktować” – tak Piotr Śliwiński w zbiorze Horror poeticus. Szkice, notatki. opisuje liryki stanowiące wyzwanie dla czytających, skłaniające do nieszablonowych trybów lekturowych.

Anna Pekaniec

Słowa zastępujące życie

„Najdroższa Jadziu Moja Wracam ztamtąd po widzeniu się z Tobą i zaraz siadam pisać – robi to na mnie wrażenie jakby tam tylko cień Twój widziała, a tu w mojej celi widzę Cię całą i rozmawiać z Tobą będę jakby nas nikt nie podsłuchał – bo ta myśl, że ktoś 3ci lub 4ty będzie czytał zanadto krępuje – więc ja zapomnę o tem”.

Anna Pekaniec

(Ponad)czasowe. Listy kiedyś i dziś

Jeśli ktoś dziś pisze do kogoś „prawdziwe” listy, dbając o wyraźny charakter pisma, potem idąc na pocztę, dobierając znaczek, najlepiej priorytetowy, by list dotarł możliwe jak najszybciej, znaczy to, nie mniej, nie więcej, że traktuje adresata / adresatkę jako osobę wyjątkową.

Anna Pekaniec

Dr, asystentka w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ. Historyczka literatury kobiet. Autorka monografii Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku wieku XIX do wybuchu II wojny światowej (2013).