Alina Świeściak

Awangarda nas wyzwoli. Czytanie poezji najnowszej

2019 był rokiem bardzo dobrych debiutów i mocnych projektów postawangardowych. Wyobrażam sobie jednak, że ktoś inny mógłby opowiedzieć o tym zupełnie inną historię, awangardy nawet nie zauważając.

Alina Świeściak

Zajmuje się polską poezją XX-wieczną i najnowszą, pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Ostatnio wydała Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a zaangażowaniem (Kraków 2019); redaktor naczelna kwartalnika kulturalnego „Opcje”; członkini kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.