fbpx
Adam Daniel Rotfeld

Obcy wśród swoich

Bracia Szeptyccy – metropolita Andrzej i archimandryta Klemens – stali się rzecznikami kształtującej się tożsamości wspólnoty ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Andrzej Szeptycki był nie tylko wielkim kapłanem i duchowym nauczycielem, ale też jednym z ojców założycieli nowoczesnego narodu ukraińskiego.

Eugeniusz Smolar, Adam Daniel Rotfeld, Assumpta Mugiraneza, Payam Akhavan, Anthony Dworkin

Los cywilów jest sprawą świata

Czy wspólnota międzynarodowa może skutecznie przeciwdziałać naruszaniu praw człowieka? Jakie znaczenie ma dzisiaj dziedzictwo dwóch Polaków – Jana Karskiego, który alarmował aliantów o Zagładzie, oraz Rafała Lemkina, twórcy pojęcia ludobójstwo?

Adam Daniel Rotfeld

Pojednanie bez końca

Pojednanie między narodami jest procesem. Rozdziały raz zamknięte po jakimś czasie otwierane są ponownie. Nowe pokolenia z innej czasowej perspektywy powracają do spraw, zdawałoby się, raz na zawsze rozwiązanych. Trzeba pamiętać, że są to zjawiska niezwykle złożone i wielopłaszczyznowe.

Adam Daniel Rotfeld

Pisarz wyjątkowy i niezbędny

Pisarstwo Kapuścińskiego można porównać do dzieła Michała Anioła, który mówił, że zawód rzeźbiarza jest czymś bardzo prostym – wystarczy z kamienia odrzucić to, co niepotrzebne.
Kapuściński odsiewał i odrzucał niepotrzebne.

Adam Daniel Rotfeld

Wybór, obowiązek czy konieczność?

Rozwój wypadków po zakończeniu zimnej wojny sprawił, że interesy bezpieczeństwa państw członkowskich są zagrożone z dala od terytoriów Europy i Ameryki Północnej.

Adam Daniel Rotfeld

Prof. nauk humanistycznych, pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem. W 2005r. minister spraw zagranicznych Polski, w latach 2006 – 2011 członek Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia; w latach 2009 – 2011 członek międzynarodowego zespołu ekspertów wysokiego szczebla (Grupa Mędrców) do przygotowania koncepcji strategicznej NATO 2020. W latach 2008 – 2015 był współprzewodniczącym Polsko – Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych