fbpx
Władysław Stróżewski

Stary profesor

Nie pisze już rozpraw ani nawet dłuższych artykułów. Robi notatki, jak te, które teraz czytasz, Przyjacielu. Najczęściej nikomu ich nie pokazuje. Rozmyślania w dziewiątej dekadzie życia.

Władysław Stróżewski

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas

To zalecenie, przypisywane św. Augustynowi, odnosić się miało przede wszystkim do spraw wiary. Jego przesłanie jest jednak szersze, uniwersalne. Sprawdza się w różnych dziedzinach, także w polityce. Spróbujmy tedy zastosować je do aktualnej sytuacji naszego kraju.

Władysław Stróżewski

Prof. filozofii, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych krakowskich uczelni, autor prac z zakresu ontologii, filozofii wartości, estetyki, filozofii człowieka. Członek zespołu miesięcznika „Znak”, przez 30 lat przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Napisał m.in.: Logos, wartość, miłość (2013), Dialektyka twórczości (1983), Istnienie i sens (1994), W kręgu wartości (1992), Ontologia (2004), Wokół piękna (2002)