fbpx
Tomasz Majewski

Nowa idea uniwersytetu

Władza, która nie chce obyczajowo i intelektualnie wolnych i samodzielnych jednostek, nigdy nie będzie tolerowała prawdziwego uniwersytetu. Dotyczy to współcześnie zarówno władzy politycznej, jak również władzy mediów oraz pieniądza i rynku.

Dariusz Brzeziński, Maciej Gdula, Tomasz Majewski, Joanna Tokarska-Bakir, Marta Duch-Dyngosz

Anioł historii boi się o przyszłość

Jako socjologowie mamy zobowiązania wobec społeczeństwa. Nie powinniśmy pisać wyłącznie do specjalistycznych (najlepiej międzynarodowych) czasopism. Bauman mówi nam, że mamy też inne obowiązki, że naszym zadaniem jest pisać tak, by rozumieli to niespecjaliści.

Tomasz Majewski

Dr hab. nauk o kulturze, prof. UJ, pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, zajmuje się teorią nowoczesności, kinem, reprezentacjami Zagłady. Prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Autor książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (2011), redaktor m.in. tomów Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (2009), Pamięć Shoah (2009)