Patrycja Kruczkowska

Spoiwa i mosty

W jaki sposób instytucje kultury, finansowane ze środków publicznych, mogą być społecznie pożyteczne? W jakim stopniu wykorzystywany jest potencjał ich (w końcu niemałej i wciąż doinwestowywanej) infrastruktury i pracujących w niej ludzi? Czy polskie instytucje, z których wiele funkcjonuje dłużej niż pół wieku, są w stanie zaspokajać potrzeby współczesnego społeczeństwa w dobie globalizacji? Wreszcie – jak przeciwdziałają one wykluczeniu?

Patrycja Kruczkowska

Asystentka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniami polityk kulturalnych, dyskursów pracowników instytucji kultury oraz transformacji ustrojowej w kontekście biografii jednostek i organizacji.