Dominika Kozłowska, Paweł Łuków, ks. Jan Kaczkowski, Michał Królikowski

Jak umierać? – debata o eutanazji

Zadajmy sobie kilka pytań. Pierwsze: czy eutanazja w Polsce jest zakazana? Odpowiedź: jedynie w części. Drugie: czy istnieje podstawa prawna, która pozwala lekarzowi odstąpić od uporczywości terapeutycznej? Odpowiedź: nie istnieje. Trzecie: czy możemy, wiedząc, że jesteśmy ciężko chorzy, powiedzieć pro futuro, iż nie chcemy być reanimowani lub też, iż nie chcemy w sytuacji utraty świadomości być poddani pewnym procedurom medycznym, które mają charakter uporczywości terapeutycznej? Odpowiedź: nie możemy

Michał Królikowski

Prof. w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2006–2011 dyrektor Biura Analiz Sejmowych, publikuje z zakresu teorii prawa karnego międzynarodowego i europejskiego, zajmuje się również teorią odpowiedzialności oraz problematyką zarządzania wymiarem sprawiedliwości.