Marta Soniewicka

Zdecydowane „nie”

Zbiór poglądów przedstawiony przez Harariego sprowadza się do wniosku, iż żadnych sądów, włącznie z prezentowanymi przez niego, nie można uznać za prawdziwe, bo nasze myślenie, podejmowanie decyzji i nawet nasze „ja” są czystą fikcją.

Marta Soniewicka

Transhumaniści kontra biokonserwatyści

W czym naturalna loteria genów miałaby być lepsza od ich technologicznej selekcji? Dlaczego ingerencje genetyczne mogą pogłębić problem społecznych nierówności? Czy można dziś bronić idei eugeniki? – mapa filozoficznego sporu o ulepszanie człowieka.

Marta Soniewicka

Dr hab. nauk prawnych i dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Praktycznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stypendystka Fulbrighta, laureatka Nagrody „Polityki” dla młodych naukowców. Ostatnio opublikowała książkę Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria (Warszawa 2018).