fbpx
Maciej Biskup OP

Kto jest moim bliźnim?

Gdzie jest Chrystus w dramacie kryzysu humanitarnego? Na granicy. Tam właśnie „rozbił namiot”. W chłodzie i głodzie. Wystawia się tam na zranienie. Jest także w tych, którzy decydując się na pomoc migrantom i uchodźcom, świadomie ograniczyli swoje poczucie bezpieczeństwa

Maciej Biskup OP

Dominikanin, b. redaktor naczelny wydawnictwa „W drodze”. Wykładowca Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie. Zaangażowany w dialog ekumeniczny, dialog z judaizmem i kwestie uchodźców. W latach 2013–2019 przeor klasztoru i proboszcz parafii św. Dominika w Szczecinie. Obecnie jest promotorem świeckich dominikanów i pracuje w przejętej ostatnio przez dominikanów parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi