Janusz Jurek

Znak o znakach: Stop

Na każdym kroku spotykamy się z różnego rodzaju znakami: handlowymi, informacyjnymi, religijnymi, drogowymi. Znak zatem niesie z sobą określoną treść. Musi być prosty i czytelny, to oczywiste. 

Janusz Jurek

Absolwent Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się komercyjnie projektowaniem graficznym, fotografią, animacjami, grafiką 3D oraz szeroko pojętymi nowymi formami twórczości wizualnej, w tym wykonywaniem ilustracji, które można zakwalifikować do nurtu generative art, polegającego na tworzeniu grafik za pomocą kodu programu. Opracowana przez niego technika bazuje na wykorzystaniu nowych technologii oraz programowania proceduralnego łączonego z elementami klasycznego rysunku.