Barbara Dolińska

Bezdzietni z wyboru

Najczęstsze powody decyzji o braku potomstwa można sprowadzić do trzech wiodących motywów: wolności od odpowiedzialności za dziecko, zachowania dotychczasowych warunków umożliwiających samorealizację i obaw przed traumą fizjologii ciąży oraz porodu.

Barbara Dolińska

Społeczny psycholog kliniczny, prof. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, zainteresowania naukowe – psychopatologia, konsekwencje przeżywania katastrof i kataklizmów w wymiarze społecznym i personalnym, pozafarmakologiczne wyznaczniki skuteczności leczenia oraz psychologia prokreacji (szczególnie problematyka bezdzietności i jej percepcji społecznej). Autorka książek Placebo. Dlaczego działa coś, co nie działa? (2011) i Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa (2014).