Arkadiusz Żychliński

Czas (na) Sebalda

W.G. Sebald był jednym z autorów jasno widzących dziś i nieodległe jutro literatury: przełamywanie kolejnych murów milczenia, przemierzanie pamięci, postępującą fuzję gatunków. Co przynosi jego pierwsza biografia?

Arkadiusz Żychliński

Dr hab., prof. UAM, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej, eseista i tłumacz. Wydał m.in. Laboratorium antropofikcji (2014) oraz Zwrot przez współczesną. Pryzmaty (2020)