Agata Chełstowska, Aleksandra Niżyńska 

Społeczeństwo bez przemocy. Czy umiemy się zmienić?

Przemoc wobec kobiet jest w naszej kulturze oswojona. To codzienne doświadczenie wielu Polek, o którym się otwarcie… milczy.

Aleksandra Niżyńska 

Socjolożka i prawniczka, przez sześć lat związana z Instytutem Spraw Publicznych, w ramach którego w 2013 r. założyła Obserwatorium Równości Płci. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa wyborczego oraz równości płci. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką równego traktowania, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego