Agnieszka Zalewska

Nauka zostawia miejsce na wiarę

Można powiedzieć, że uprawiana przeze mnie dziedzina nauki i religia spotykają się w miejscu, które nauka nazywa Wielkim Wybuchem, a religia stworzeniem świata.

Agnieszka Zalewska

Prof. nauk fizycznych, związana z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, w latach 2013–2015 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN); obecnie członek Komitetu Identyfikującego członków Rady Naukowej ERC (European Research Council) i członek Zarządu ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).