Dorota Groyecka grudzień 2018

Boczne ścieżki

Twórcy niezależnych czasopism odchodzą od tradycyjnego postrzegania „konkurencji” – wspierają się, organizują wspólnie spotkania i targi dla czytelników.

Artykuł z numeru

Przestrzeń przyjaźni

Przestrzeń przyjaźni

W ostatnich latach zniknęło z rynku kilka wartościowych tytułów kulturalno-literackich (m.in. „Bluszcz”, „Chimera”, „Zeszyty Literackie”), a w największych tygodnikach i dziennikach opinii jest coraz mniej miejsca na pogłębione treści – stąd m.in. migracja reportażu do wydawnictw książkowych, sporo debiutów młodych autorów, którzy nie znajdują dla siebie przestrzeni w prasie.

Obserwujemy też pozytywne tendencje – wyrastanie wydawnictw połączonych z oddolnymi inicjatywami, bez wsparcia dużych korporacji, grantów czy reklamodawców, często podpierające się crowdfundingiem – np. „Kosmos dla Dziewczynek” czy „G’rls Room” (w ten sposób wystartował również „Non/fiction”). Popularność zyskują ziny – niskobudżetowe i niskonakładowe wydawnictwa, w których silnie przebijają aktywizm społeczny oraz chęć działania poza mainstreamem. Cieszy również fakt, że twórcy niezależnych czasopism odchodzą od tradycyjnego postrzegania „konkurencji„ wspierają się, organizują wspólnie spotkania i targi dla czytelników.

Gdy spojrzymy na zachodni rynek czasopism, choćby niemiecki czy brytyjski, możemy dostrzec jednak że jest jeszcze u nas wiele do zrobienia – zarówno w kwestii urozmaicenia i rozszerzenia oferty, jak i edukacji medialnej czy kreowania postaw czytelniczych.

Tworząc „Non/fiction – nieregularnik reporterski”, przyjęliśmy właśnie edukację medialną za jedno z kluczowych zadań, innym było wydawanie magazynu bez reklam i z dala od polityki. Nie zdecydowaliśmy się do tej pory na współpracę z największymi sieciami sprzedaży, wspieramy ideę kameralnych księgarni. Chyba największą wartością „Non/fiction” jest tworzenie nowej przestrzeni dla reportażu, dawanie szans na publikację młodym, mniej znanym twórcom. Promowanie jakościowego dziennikarstwa i oryginalnej grafiki, za które należy się twórcom wynagrodzenie. Największym wyzwaniem jest więc dla nas poszerzanie grona stałych czytelników, docieranie do odbiorców z mniejszych ośrodków miejskich, wychodzenie z działaniami poza łamy pisma i budowanie własnego modelu dystrybucji. A także – utrzymanie płynności finansowej, osiągnięcie pewnej stabilizacji.  Innym problemem, pewnie dość typowym dla niezależnych projektów, jest ograniczona liczba pracowników, łączenie wielu zadań na jednym stanowisku.

_

„Non/fiction – Nieregularnik reporterski” – magazyn założony w 2017 r. przez Karolinę Bednarz i Dorotę Groyecką. To przestrzeń dla reportażu oraz wywiadów, każdy numer jest tematyczny. „Non/fiction” to także fundacja, za pomocą której promowane są niezależne dziennikarstwo, czytelnictwo oraz młodzi autorzy.

Kup numer