Grażyna Borkowska, Maria Prussak, Jerzy Święch, Józef Fert, Zdzisław Kudelski, Piotr Kłoczowski

Dzieła na wydaniu

Edytorstwo, mimo precyzji i ścisłości do jakiej zmierza, pozostaje jednak sztuką.

Piotr Kłoczowski

Wicedyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, kurator Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Prowadzi serię wydawniczą „Biblioteka Mnemosyne” w wydawnictwie słowo/obraz terytoria, edytor pism m.in. K. A. Jeleńskiego, J. Czapskiego oraz Cz. Miłosza.