Piotr Blumczyński

Przekład – akt wiary

Przekładu – nie tylko biblijnego – nie da się oddzielić od wiary. Jest ona obecna już na etapie rozstrzygania tego, czym przekład jest, czego dotyczy, jak należy go dokonywać i oceniać. W przypadku Pisma Świętego kwestie wiary, przekonań i założeń dotyczą także mnóstwa konkretnych decyzji translatorskich.

Piotr Blumczyński

Wykładowca w Quins University w Belfascie, wcześniej asystent w zakładzie językoznawstwa angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się rozmaitymi zagadnieniami z zakresu teorii i praktyki przekładu (ze szczególnym odniesieniem do tekstów antycznych, w tym Biblii). Autor książki Doctrine in Translation. The Doctrine of the Trinity and Modern English Versions of the New Testament.