Michael Beckley

Cyniczne supermocarstwo

Hasło „Po pierwsze, Ameryka” i transakcyjne podejście do polityki zagranicznej to nie wynalazki Donalda Trumpa, ale zasady obowiązujące przez większą część historii USA. W kolejnych dekadach nabiorą one jeszcze większej mocy.

Michael Beckley

Amerykański politolog, prof. w Tufts University, autor książki Unrivaled. Why America Will Remain the World’s Sole Superpower (Bezkonkurencyjna. Dlaczego Ameryka pozostanie jedynym światowym supermocarstwem, 2018).