Marcin Rutkiewicz

Street art w Polsce

Fenomen określany dziś elastycznym i pojemnym mianem „street artu” ma w Polsce własną, kilkudziesięcioletnią historię i nie jest prostą kopią procesów obecnych w świecie Zachodu. Wiele zjawisk pojawiało się w Polsce równolegle, a niekiedy nawet wcześniej w stosunku do tego, co krytycy gatunku uznają za jego początki.

Marcin Rutkiewicz

Fundator i prezes Fundacji Sztuki Zewnętrznej. Twórca i kurator Galerii Forty/Forty na Fortach Bema w Warszawie. Członek Rady Programowej Biennale Plakatu. Współautor (razem z Elżbietą Dymną) publikacji albumowych Polski outdoor, Polski street art i Między anarchią a galerią oraz (wraz z Tomaszem Sikorskim) książki Graffiti w Polsce 1940– 2010. Współzałożyciel stowarzyszenia MiastoMojeAwNim, stawiającego sobie za cel ograniczenie licznych reklam w polskiej przestrzeni publicznej poprzez odpowiednie zmiany ustawowe.