z Ireneuszem Kanią rozmawia Małgorzata Pasicka

Duszy nasze wyobrażenia

Cały proces zbawczy, soteriologiczny, polega na tym, że dusza – samodzielnie bądź też z czyjąś pomocą – mozolnie szuka drogi do swojego praźródła, żeby z nim się złączyć, zlać.

z Ewą Bobrowską rozmawia Małgorzata Pasicka

Świat z wrogami w tle

Powstaje pytanie, czy obraz wroga jest wnoszony do tego dyskursu z zewnątrz, czy też raczej stanowi jego integralny element. Czy zatem obraz ten jest budowany na przykład po to, by zwiększyć wewnętrzną integrację grupy, czy pojawia się dlatego, że wypowiadają się tu ludzie sfrustrowani, którzy mają skłonność do widzenia wokół siebie wrogów?

Małgorzata Pasicka

Prawda nas zaboli. O „Wściekłym psie” Wojciecha Tochmana

Pod koniec ubiegłego roku dostaliśmy do rąk kolejny zbiór reportaży Wojciecha Tochmana. Składa się nań dziewięć różnych historii, z których pierwsza i ostatnia stanowią klamrę spinającą całość: to samo zdarzenie opowiedziane zostaje w różny sposób i z różnej perspektywy.

Małgorzata Pasicka

Café Popkultura

„Oto Eryk, imaginacyjny bohater nieistniejącej prozy” – tak zaczyna się Café Navarra, tekst otwierający zbiór esejów pod tym samym tytułem. Ponieważ ten esej zamierzony został jako sfabularyzowane wprowadzenie do całości, od niego wypada zacząć krytyczne tej całości omówienie. Café Navarra to fikcyjny lokal, w którym spotykają się osoby dramatu, a zarazem mentalna przestrzeń, w której ścierają się ich poglądy.

Małgorzata Pasicka