Leo Steinberg

Oko jest częścią umysłu

Wszystko, co widzimy, dociera do nas za pośrednictwem oka, a ono z kolei, bez względu na to, czy mówimy o nim z perspektywy psychologa czy embriologa, stanowiąc część mózgu, jest ściśle uwikłane w jego niezgłębioną aktywność. Tym samym natura każdemu człowiekowi jawi się w wyjątkowej i niepowtarzalnej perspektywie.

Leo Steinberg

(1920–2011) urodzony w Moskwie amerykański historyk i krytyk sztuki żydowskiego pochodzenia, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Pensylwańskim, znawca malarstwa i rzeźby włoskiego renesansu, swoje eseje poświęcał także twórczości artystów współczesnych, m.in. Pabla Picassa.