John D. Caputo, Richard Kearney

Anateizm i radykalna hermeneutyka

Richard Kearney i John Caputo opowiadają się za religią pozbawioną dogmatyzmu. Każdy z nich na swój sposób próbuje odnowić tradycyjne wyobrażenia o Bogu i na nowo odkryć wiarę w świecie naznaczonym przez dwie przeciwstawne tendencje: wojownicze religie i ich agresywną krytykę. Swoje stanowiska określili mianem anateizmu i radykalnej hermeneutyki.

John D. Caputo

Prof. filozofii związany z uniwersytetami Villanova i Syracuse; twórca tzw. teologii słabej i radykalnej hermeneutyki, czołowy przedstawiciel chrześcijaństwa postmodernistycznego; wydał m.in.: Radical Hermeneutics (1987), On Religion (2001), What Would Jesus Deconstruct? (2007), The Folly of God: A Theology of the Unconditional (2015).