Grażyna Borkowska, Maria Prussak, Jerzy Święch, Józef Fert, Zdzisław Kudelski, Piotr Kłoczowski

Dzieła na wydaniu

Edytorstwo, mimo precyzji i ścisłości do jakiej zmierza, pozostaje jednak sztuką.

Jerzy Święch

Historyk literatury, profesor UMCS, przewodniczący komitetu redakcyjnego Pism zebranych Józefa Czechowicza. Zajmuje się głównie literaturą okresu II wojny światowej, a także literaturą na emigracji oraz historią i teorią przekładu artystycznego.