Jan Assmann

Monoteizm jako teologia polityczna

Wraz ze zrównaniem świeckiej i duchowej władzy religia monoteistyczna zaprzepaszcza swój krytyczny, emancypacyjny potencjał i staje się fundamentalistyczna. Religia powinna krytycznie towarzyszyć świeckiej władzy, lecz nie zagarniać jej. Podobnie władza świecka powinna respektować religię, a nie przedstawiać się jako jedyna instancja niosąca zbawienie.

Jan Assmann

Niemiecki egiptolog, stworzył wpływowe teorie dotyczące powstania monoteizmu oraz pamięci kulturowej. Wraz z żoną Aleidą Assmann otrzymał w 2018 r. Nagrodę Pokojową Księgarzy Niemieckich. W języku polskim dostępna jest jego książka Pamięć kulturowa (2008).