Ernst H. Kantorowicz

„Constantinus Strator”, czyli o cesarzu jako papieskim masztalerzu

Donacja Konstantyna potwierdziła to, co od dawna było papieskim zwyczajem, a mianowicie własne nakrycie głowy papieża noszone podczas procesji dla naśladowania cesarskiej władzy.

Ernst H. Kantorowicz

(1895-1963) – ur. w Poznaniu niemiecko-amerykański mediewista żydowskiego pochodzenia. Autor biografii cesarza Fryderyka II (Fryderyk II 1194-1250, Oświęcim 2015) oraz książki Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej (Warszawa 2007). Pośmiertnie ukazał się zbiór jego pomniejszych prac Selected Studies (Nowy Jork 1965).