Bożena Keff

Kilka powszechnych tajemnic

Nie da się prawdziwie opowiedzieć uczniom ostatniego i najgorszego rozdziału historii Żydów w Polsce, pilnując kompulsywnie „dobrego imienia Polski” i powtarzając odwieczny „zestaw z drzewkiem” – czyli opowieść o tym, że pomimo kary śmierci, która groziła za pomoc Żydom, Polacy ich ratowali, za co otrzymali najwięcej wśród narodów Europy (6,5 tys.) drzewek Sprawiedliwych w Yad Vaschem.

Bożena Keff

Poetka, pisarka. Interdyscyplinarną pracę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich PAN. Uczy na Gender Studies na UW przy Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym. Autorka m.in. Postać z cieniem. Postacie Żydówek w polskiej literaturze końca XIX wieku i dwudziestolecia międzywojennego (nominacja do Nike); Utwór o Matce i Ojczyźnie (nominacja do Nike); Antysemityzm. Niezamknięta historia.