Anna Wasilewska

Przekład nie jest kopią

Przekład nie jest tożsamy z oryginałem i nigdy nie będzie idealnie przylegał do tekstu wyjściowego. Nie jest jego kopią, lecz interpretacją, podobnie jak interpretacją jest gra na instrumentach, odtwarzająca partyturę Wariacji Goldbergowskich Bacha czy symfonii Mahlera, albo też jak odegranie roli z Mizantropa czy Króla Leara.

Anna Wasilewska

Romanistka, redaktorka działu literatury francusko- i włoskojęzycznej w „Literaturze na Świecie”. Pisuje teksty krytyczne. Wydała tom rozmów: Od Potockiego do Pereca. Pięć rozmów o literaturze francuskiej.